GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Dorobek Sieci

Szkolenia
4th Ecological Niche Modelling Workshop

Publikacje
W ciągu kilku lat pracy KSIB powstał szereg publikacji związanych bezpośrednio z działalnością Sieci bądź z danymi znajdującymi się w bazach poszczególnych Uczestników:
Popularnonaukowe
Książkowe
Artykuły naukowe


Szkolenia

4th Ecological Niche Modelling Workshop

GBIF ENM Workshop 2007

Warsztaty te, zorganizowane przez Węzeł Krajowy KSIB we współpracy z GBIF, odbyły się w dniach 26-30 listopada 2007. Szkolenie dotyczyło metod modelowania występowania gatunków w oparciu o dane z sieci komputerowych i techniki GIS. Zajęcia prowadzili specjaliści z Uniwersytetu w Kansas (USA) i UNAM (Meksyk).
Strona szkolenia

Publikacje

Popularnonaukowe

Wszechświat

Okładka

W wyniku współpracy KSIB oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ukazał się zeszyt 7-9 2007 czasopisma Wszechświat, wydany przy wsparciu finansowym Sieci. Został on poświęcony zagadnieniom bioróżnorodności w kraju i na świecie i powstał z myślą o popularyzacji potrzeby badań i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.
Oto nasze artykuły:

 • Iwan D. 2007. Rola muzeów przyrodniczych w badaniach bioróżnorodności. Wszechświat 108(7-9):202-207 pdf icon
 • Jaroszewicz B. 2007. Różnorodność biologiczna lasów polskich. Wszechświat 108(7-9):216-221 pdf icon
 • Knutelski S. 2007. Ryjkowce przykładem bardzo różnorodnej grupy chrząszczy. Wszechświat 108(7-9):207-216 pdf icon
 • Kozakiewicz M., Tykarski P. 2007. Różnorodność życia na Ziemi - wspólna troska, wspólne działanie, czyli o światowej sieci informacji o bioróżnorodności GBIF i jej polskiej części – KSIB. Wszechświat 108(7-9):172-176 pdf icon
 • Nowakowski J.K. 2007. Badania wędrówek ptaków a bioróżnorodność. Wszechświat 108(7-9):181-186 pdf icon
 • Tworek S. 2007. O różnorodności biologicznej w kontekście działań na rzecz ochrony przyrody. Wszechświat 108(7-9):196-201 pdf icon
 • Tykarski P. 2007. Bazy danych i poziom organizmalny bioróżnorodności. Wszechświat 108(7-9):190-196 pdf icon
 • Weiner J. 2007. Kłopoty z bioróżnorodnością. Wszechświat 108(7-9):177-180 pdf icon
 • Werblan-Jakubiec H., Zych M. 2007. Rola ogrodów botanicznych w badaniach nad bioróżnorodnością. Wszechświat 108(7-9):187-190 pdf icon

Inne

 • Gutowski J.M. 2006. Saproksyliczne chrząszcze. Kosmos, 55(1):53-73.
 • Mysłajek R.W., Nowak S., Kurek K. 2008. Nietoperze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Poradnik ochrony. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. 34 str. ISBN 978-83-924487-0-9

Książkowe

Fauna Poloniae

Jest to wspólna inicjatywa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Węzła Krajowego, zmierzająca do wypracowania nowych standardów elektronicznej prezentacji danych o bioróżnorodności, które ukazały się już w formie drukowanej. Wraz z ukazaniem się wznowionej serii wydawniczej MiIZ "Katalog Fauny Polski" pod nowym tytułem "Catalogus Faunae Poloniae" rozpoczynamy współpracę nad równoczesnym udostępnianiem w sieci danych z kolejnych tomów serii.

Catalogus Faunae Poloniae. Tom I
 • Skoracka A., Lewandowski M., Boczek J. Catalogus Faunae Poloniae. Tom I, Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) of Poland. Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences Warszawa 2005
Informacje o bazie w Portalu GBIF
Informacje o serii na stronie Wydawcy
Kontakt z autorami:
  • Mariusz Lewandowski
   • mariusz_lewandowski(at)sggw(dot)pl
   • Department of Applied Entomology, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Anna Skoracka
   • Anna(dot)Skoracka(at)amu(dot)edu(dot)pl
   • Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz University, ul. Umułtowska 89 61-614 Poznań

Inne

 • Wanat M. 2008. The Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) of New Caledonia. Genus Megatracheloides. In: Grandcolas P. (ed.), Zoologia Neocaledonica 6. Biodiversity studies in New Caledonia. Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 197: 297-321.

Artykuły naukowe

 • Bzdęga K., Rostański A., Pasierbiński A. 2007. Baza danych kolekcji Zielnika Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Suppl, 9:197-208.
 • Cameron R.A.D., Pokryszko B.M., Riedel A., Wiktor A. 2006. Checklists, systematics and the CLECOM initiative: an alternative view from Europe. Malacologia 49:225-230.
 • Cenian Z., Lontkowski J., Mizera T. 2006. Wzrost liczebności i ekspansja terytorialna bielika Haliaeetus albicilla jako przykład skutecznej ochrony gatunku. W: Anderwald D. (red.). Ochrona drapieżnych zwierząt. Poszukiwanie kompromisów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (12):55-63.
 • Empel J., Filczak K., Mrówka A., Hryniewicz W., Livermore D. M., Gniadkowski M. 2007. Outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections with PER-1 extended-spectrum ß-lactamase in Warsaw, Poland: further evidence for an international clonal complex. J. Clin. Microbiol. 45:2829-2834.
 • Gutowski J. M. 2006. Chrząszcze kózkowate i bogatkowate (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) rezerwatu leśno-stepowego „Bielinek” nad Odrą oraz jego okolic. Parki nar. Rez. Przyr., 25(1):31-64
 • Iwan D. 2007. Rola muzeów przyrodniczych w badaniach bioróżnorodności. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ochrona owadów w Polsce „Różnorodność biologiczna owadów Polski - aktualny stan badań oraz perspektywy jej ochrony”, Poznań, 20-22 września, 2007: 6-8. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań.
 • Izdebski R., Rutschmann J., Fiett J., Sadowy E., Gniadkowski M., Hryniewicz W., Hakenbeck R. 2008. Highly variable penicillin resistance determinants PBP 2x, PBP 2b, and PBP 1a in isolates of two Streptococcus pneumoniae clonal groups, Poland23F-16 and Poland6B-20. Antimicrob. Agents Chemother. 52:1021-1027.
 • Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zawadzka B., Borowik T., Nowak S., Mysłajek R. W. 2008. Habitat suitability model for Polish wolves Canis lupus based on long-term national census. Animal Conservation, 11:377-390.
 • Kawalec M., Pietras Z., Danilowicz E., Jakubczak A., Gniadkowski M., Hryniewicz W., Willems R. J. L. 2007. Clonal Structure of Enterococcus faecalis isolated from Polish hospitals: characterization of epidemic clones. J. Clin. Microbiol., 45:147-153.
 • Kubisz D., Gawroński R., Gutowski J. M., Wanat M. The Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of north-eastern Poland, a faunistic synopsis. Polish Journal of Entomology.
 • Kurek K., Mysłajek R. W., Orysiak P., Kozakiewicz M. 2007. Aktywność nietoperzy w trzech typach środowisk o zróżnicowanym otoczeniu wzdłuż cieków wodnych w Kotlinie Żywieckiej. Studia Chiropterologica, 5:7-19.
 • Kurek K., Mysłajek R. W., Orysiak P., Kozakiewicz M. 2007. Czynniki kształtujące aktywność nietoperzy nad potokami w Beskidach Zachodnich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2/3(16):464-469.
 • Kurek K., Mysłajek R. W., Orysiak P., Nowak S., Kozakiewicz M. 2008. Activity of male-dominated bat communities over streams in the forests of the Western Carpathians (Poland). Vespertilio, 12:33-39.
 • Łuczak-Kadłubowska A., Sulikowska A., Empel J., Piasecka A., Orczykowska M., Kozińska A., Hryniewicz W. 2008. Countrywide molecular survey of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains in Poland. J. Clin. Microbiol., 46: 2930-2937.
 • Mysłajek R. W. Stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus w Bytomiu i Oświęcimiu (południowa Polska). Nietoperze, 9: (w druku).
 • Mysłajek R. W., Figura M. 2007. Stwierdzenia borowca wielkiego w budynkach w zachodniej części Karpat. Nietoperze, (8),1-2:67-69.
 • Mysłajek R. W., Jamrozy G. Selected ecological and biometrical parameters of the Daubenton’s bat population in the “Łężczok” nature reserve (S Poland). Nyctalus (N. F.): (w druku).
 • Mysłajek R. W., Kurek K., Szura C., Nowak S., Orysiak P. 2007. Bats (Chiroptera) of the Silesian Beskid Mountains. Fragmenta Faunistica, 50:77-85
 • Mysłajek R. W., Nowak S., Henel K. 2007. Community structure and activity levels of bats above waters in the Łężczok Reserve, southern Poland. Vespertilio 11: 103-107.
 • Mysłajek R. W., Szura C., Figura M. Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie Śląskim w latach 2007-2008. Nietoperze, 9: (w druku).
 • Nowak S., Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2007. Howling activity of free-ranging wolves (Canis lupus) in the Białowieża Primeval Forest and the Western Beskidy Mountains (Poland). Journal of Ethology, 3:231-237.
 • Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2008. Density and demography of wolf Canis lupus population in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003. Folia zoologica, 57:392-402.
 • Pępkowska A., Kudła W., Kudłek J. 2005. The distribution of butterfly fauna in urban ladscape; preliminary studies from Krakow, Poland. In: Constantino R, Goedert D. (eds) Conservation biology capacity building and practice in a globalized world. Abstracts of XIX annual meeting of the Society of Conservation Biology. University of Brasilia, Brasilia pp. 162.
 • Pokryszko B.M., Cameron R.A.D. 2006. Land snail communities at Lake Hańcza (NE Poland). Folia Malacologica, 14:63-69.
 • Rostański A. Gerold-Śmietańska I. 2008. Description and significance of the Herbarium of the University of Silesia (KTU). [In:] L. Borowiec, D. Tarnawski (eds). The importance of natural history museum of taxonomy. Polish Taxonomical Monographs, 15:71-84.
 • Rostański A., Bzdęga K., Gerold-Śmietańska I. 2006. Collection of Coniferophytes (Pinophyta) in the Herbarium of University of Silesia (KTU). Bulletin of Botanical Gardens, 15:133-138.
 • Rostański A., Cabała S. 2008. New localities of the royal fern Osmunda regalis L. near Koszęcin in Upper Silesia (Southern Poland). [In:] Szczęśniak E. (ed.) Club mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection. Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław, pp.:147-155.
 • Sadowy E., Skoczyńska A., Fiett J., Gniadkowski M., Hryniewicz W. 2006. Multilocus sequence types, serotypes, and variants of the surface antigen PspA in Streptococcus pneumoniae isolates from meningitis patients in Poland. Clin. Vaccine Immunol., 13:139-144.
 • Sadowy E., Izdebski R., Skoczynska A., Grzesiowski P., Gniadkowski M, Hryniewicz W. Phenotypic and molecular analysis of penicillin-nonsusceptible Streptococcus pneumoniae isolates in Poland. Antimicrob. Agents Chemother., 51:40-47.
 • Skoczyńska A., Kadłubowski M., Empel J., Hryniewicz W. 2005. Characteristics of Haemophilus influenzae type b responsible for meningitis in Poland from 1997 to 2004. J. Clin. Microbiol., 43:5665-5669
 • Spera M., Misiewicz A. Charakterystyka działalności Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych w ramach sieci KSIB. Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego. Tom LXII, Warszawa 2007.
 • Szwedo J., Iwan D. 2008. To survive or to flourish? Status and role of natural history museums in the biodiversity research. In: Borowiec L., Tarnawski D. (eds). The importance of natural history museum of taxonomy. Polish Taxonomic Monographs, 15:55–69
 • Szypuła J., Wanat M. 2007. Nowe stwierdzenia Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) w Polsce. Wiad Entomol., 26(2):128.
 • Tlałka D., Rostański A. 2008. Peculiar pteridophyte species of the administrative Silesia Province (Southern Poland). [In:] Szczęśniak E. (ed.) Club mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection. Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław, pp.:135-145.
 • Tykarski P. 2006. Beetles associated with scolytids (Coleoptera, Scolytidae) and the elevational gradient: diversity and dynamics of the community in the Tatra National Park, Poland. For. Ecol. Manage., 225(1-3):146-159
 • Tykarski P., Knutelski S. 2006. System informacji o bioróżnorodności Tatr, str. 167-170. W: Krzan Z. (red.). Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Tom III. Człowiek i środowisko. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 2006.
 • Wanat M. 2007. Alignment and homology of male terminalia in Curculionoidea and other Coleoptera. Invertebrate Systematics, 21(2): 147-171.
 • Wanat M. 2007. Nowe stanowiska Protapion gracilipes (Dietrich, 1857) (Coleoptera: Apionidae) w środkowej Polsce. Wiad. Entomol., 26(4):294.
 • Wanat M. Nowe dane o rozmieszczeniu kilkunastu rzadkich gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. Wiad. Entomol.
 • Wanat M. The Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) of New Caledonia. Genus Caledonapion. Australian Journal of Entomology.
 • Wanat M., Mocarski Z. 2008. Current range of the ash seed weevil Lignyodes bischoffi Blatchley, 1916 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. Polish Journal of Entomology, 77(3):177-182.
 • Wanat M., Mokrzycki T. 2005. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 16(1):69-117.
 • Wanat M., Szypuła J. 2008. Nanophyes brevis Boheman, 1845 (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) in Poland. Polish Journal of Entomology, 77(3):183-189.
 • Wanat M. 2005. Phyllobius fessus Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), a new weevil species in Poland and Lithuania. Genus, 16(4):611-617.