GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Materiały

Ważne dokumenty
Standardy jakości danych
Polecane dokumenty w portalu GBIF
Prezentacje z dorocznych spotkań KSIB:
2008 2007 2006 2005

Ważne dokumenty

Regulamin nowej Sieci
Wniosek o przystąpienie do KSIB

Standardy jakości danych

Trwa przebudowa systemu gromadzenia danych. Wkrótce będą dostępne nowe materiały i wytyczne.


Polecane dokumenty w Portalu GBIF

GBIF Data Use Agreement - zasady korzystania z danych GBIF
GBIF Data Sharing Agreement - zasady udostępniania danych w GBIF

Prezentacje

2008

Zakład Lasów Naturalnych IBL (10 MB)
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (0.3 MB)
Muzeum Górnośląskie (2.8 MB)
Narodowy Instytut Leków (1.9 MB)
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (0.7 MB)
Instytut Dendrologii PAN (0.3 MB)
Instytut Ochrony Przyrody PAN (0.3 MB)
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN (10.5 MB)
Muzeum i Instytut Zoologii PAN (2.4 MB)
Zakład Badania Ssaków PAN (4.2 MB)
Stowarzyszenie dla Natury WILK (5.7 MB)
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG (4.6 MB)
Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG (1.1 MB)
Instytut Nauk o Środowisku UJ (0.6 MB)
Instytut Zoologii UJ (4.4 MB)
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK (8.6 MB)
Katedra Biosystematyki UO (1.6 MB)
Zakład Botaniki Systematycznej UŚ (6 MB)
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW (0.8 MB)
Ogród Botaniczny UW (1.1 MB)
Zakład Ekologii UW (Węzeł Krajowy) (0.4 MB)
Instytut Biologii UwB (2.3 MB)
Muzeum Przyrodnicze UWr (0.6 MB)

2007

Zakład Lasów Naturalnych IBL (9.2 MB)
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (20.1 MB)
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (1.5 MB)
Muzeum Górnośląskie (2.9 MB)
Narodowy Instytut Leków (0.1 MB)
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (0.7 MB)
Instytut Dendrologii PAN (1.7 MB)
Instytut Ochrony Przyrody PAN (0.2 MB)
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN (0.7 MB)
Muzeum i Instytut Zoologii PAN (0.7 MB)
Zakład Badania Ssaków PAN (0.2 MB)
Stowarzyszenie dla Natury WILK (7.5 MB)
Instytut Zoologii UJ (0.4 MB)
Instytut Nauk o Środowisku UJ (20.5 MB)
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK (1.2 MB)
Katedra Biosystematyki UO (1.5 MB)
Zakład Botaniki Systematycznej UŚ (3.1 MB)
Ogród Botaniczny UW (0.8 MB)
Zakład Ekologii UW (Węzeł Krajowy) (1.3 MB)
Instytut Biologii UwB (2.5 MB)
Wydział Nauk Biologicznych UWr (0.4 MB)
Muzeum Przyrodnicze UWr (1.5 MB)

2006

Zakład Lasów Naturalnych IBL (5.2 MB)
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (1.1 MB)
Muzeum Górnośląskie (0.8 MB)
Narodowy Instytut Leków (1.4 MB)
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (0.1 MB)
Instytut Dendrologii PAN (1 MB)
Instytut Ochrony Przyrody PAN (4.6 MB)
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN (0.9 MB)
Muzeum i Instytut Zoologii PAN (1.7 MB)
Zakład Badania Ssaków PAN (1.4 MB)
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG (1.2 MB)
Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG (6.5 MB)
Instytut Nauk o Środowisku UJ (6 MB)
Instytut Zoologii UJ (1.5 MB)
Katedra Botaniki Systematycznej UŚ (2,8 MB)
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW (0.8 MB)
Ogród Botaniczny UW (1 MB)
Zakład Ekologii UW (Węzeł Krajowy) (4.4 MB)
Muzeum Przyrodnicze UWr (0.2 MB)

2005

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (1.8 MB)
Instytut Ochrony Przyrody PAN (0.7 MB)
Muzeum i Instytut Zoologii PAN (1.9 MB)
Zakład Badania Ssaków PAN (1.1 MB)
Instytut Nauk o Środowisku UJ (0.6 MB)
Instytut Zoologii UJ (1.3 MB)
Ogród Botaniczny UW (1.9 MB)
Zakład Ekologii UW (Węzeł Krajowy) (3 MB)