GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12
mapa KSIB

Struktura Sieci

Zasady działania

Działalność KSIB koordynowana jest przez Węzeł Krajowy - zlokalizowana na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rolą Węzła Krajowego jest integracja i prezentacja zasobów Sieci. Na serwer centralny trafiają kopie robocze baz współpracujących instytucji. Częściowa centralizacja systemu ma charakter wyłącznie techniczny, przyspiesza dostęp do danych i usprawnia zarządzanie danymi.

Do zadań Węzła Krajowego należy też prezentacja danych zdromadzonych przez instytucje członkowskie KSIB w Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF). Bazy te są widoczne w systemie GBIF jako oddzielne źródła informacji, należące do poszczególnych jednostek współpracujących (p. Uczestnicy KSIB i ich zasoby w GBIF). Członkowie Sieci zachowują pełną kontrolę nad udostępnianymi danymi, możliwość rozbudowywania i modyfikacji swoich baz oraz prawo decyzji co do treści udostępnianych informacji.

Członkowie Sieci to samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie. Uczestnikami Sieci są instytucje członkowskie jako całość lub ich podjednostki. Status Współpracowników otrzymały instytucje bądź organizacje, które mają swój wkład w zasoby KSIB i uczestniczą w pracach Sieci, ale głównie z przyczyn formalno-prawnych nie są związane umową o współpracy.

Obecnie do Sieci należy 29 Członków, 34 Uczestników i 10 Współpracowników.

Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna, złożona z przedstawicieli jednostek tworzących KSIB. Zakres działalności i zadania Sieci definiuje Regulamin.

 • Przewodniczący Rady:
  • prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, UW
   • kozak@biol.uw.edu.pl
   • tel. 022 55 26 514
 • Wiceprzewodniczący Rady:
  • dr hab. Stanisław Knutelski, UJ
   • s.knutelski@uj.edu.pl
   • tel. 012 66 46 450
 • Sekretarz:
  • dr Piotr Tykarski, UW
   • ptyk@biol.uw.edu.pl
   • tel. 022 55 26 537
   • Uniwersytet Warszawski
   • Zakład Ekologii, Wydz. Biologii
   • ul. Żwirki i Wigury, 02-089 Warszawa

Członkowie i Uczestnicy

 • Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz: oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl
 • Instytut Badawczy Leśnictwa member logo
  • Zakład Lasów Naturalnych, Białowieża
   • Kontakt - mgr inż. Krzysztof Sućko: ksucko@las.ibl.bialowieza.pl, prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski: j.gutowski@ibles.waw.pl
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików member logo
   • Kontakt - mgr inż. Marcin Zaczyński: m.zaczynski@ihar.edu.pl
 • Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia member logo
   • Kontakt - dr hab. Barbara Urban-Malinga: basiam@mir.gdynia.pl
 • Muzeum Górnośląskie, Bytom member logo
   • Kontakt - dr Jacek Betleja: betleja@us.edu.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr hab. Piotr Jonczyk: piotrekj@ibb.waw.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Kraków member logo
   • Kontakt - dr hab. Wacław Bartoszek: w.bartoszek@botany.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Ssaków, Białowieża member logo
   • Kontakt - mgr Iwona Ruczyńska: inka@bison.zbs.bialowieza.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Kórnik member logo
   • Kontakt - dr Dominik Tomaszewski: dominito@man.poznan.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Oceanologii, Sopot member logo
   • Kontakt - dr Marta Ronowicz: martar@iopan.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków member logo
   • Kontakt - Wiesław Król: krol@iop.krakow.pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków member logo
   • Kontakt - dr hab. Daniel Kubisz: kubisz@isez.pan.krakow.pl
 • Polska Akademia Nauk, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr hab. Dariusz Iwan: darek@miiz.waw.pl
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Instytut Biologii member logo
   • Kontakt - dr Magdalena Fiłoc: m.filoc@uwb.edu.pl
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  • Stacja Badania Wędrówek Ptaków member logo
   • Kontakt - dr inż. Jarosław K. Nowakowski: j.k.nowakowski@gmail.com
  • Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody member logo
   • Kontakt - dr hab. Piotr Rutkowski: piotr1rutkowski@gmail.com
  • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii member logo
   • Kontakt - dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG: jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych member logo
   • Kontakt - dr hab. Stanisław Knutelski: s.knutelski@uj.edu.pl
 • Uniwersytet Łódzki
  • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii member logo
   • Kontakt - dr Grzegorz Tończyk: tonczyk@biol.uni.lodz.pl
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Biologii i Biotechnologii member logo
   • Kontakt - dr hab. Joanna Czarnecka: joanna.czarnecka@poczta.)umcs.lublin.pl
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Jarosław Buszko: buszko@biol.uni.torun.pl
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
  • Katedra Biosystematyki member logo
   • Kontakt - dr Miłosz Mazur: mazurmilosz@gmail.com
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Katedra Entomologii member logo
   • Kontakt - dr hab. Katarzyna Golan: katarzyna.golan@up.lublin.pl
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Inst. Ekologii i Hodowli Lasu member logo
   • Kontakt - dr hab. Anna Gazda: rlgazda@cyf-kr.edu.pl
 • Uniwersytet Rzeszowski
  • Wydział Biologiczno-Rolniczy member logo
   • Kontakt - dr Roma Durak: rdurak@univ.rzeszow.pl
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
  • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Agnieszka Anna Popiela: popiela@univ.szczecin.pl
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody member logo
   • Kontakt - dr hab. Adam Rostański: adam.rostanski@us.edu.pl
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • Białowieska Stacja Geobotaniczna member logo
   • Kontakt - dr inż. Bogdan Jaroszewicz: b.jaroszewicz@uw.edu.pl
  • Ogród Botaniczny member logo
   • Kontakt - mgr Mariola Kukier-Wyrwicka: mariol@biol.uw.edu.pl
  • Zielnik member logo
   • Kontakt - dr Maja Graniszewska: mgraniszewska@biol.uw.edu.pl
  • Zakład Ekologii - Węzeł Krajowy member logo
   • Kontakt - dr Piotr Tykarski: ptyk@biol.uw.edu.pl
 • Uniwersytet Wrocławski
  • Wydział Nauk Biologicznych member logo
   • Kontakt - dr Zygmunt Kącki: kackiz@biol.uni.wroc.pl
  • Muzeum Przyrodnicze member logo
   • Kontakt - dr hab. Marek Wanat: wanatm@biol.uni.wroc.pl

Współpracownicy

 • Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy member logo
   • Kontakt - dr Cezary Gębicki: cgeb@ajd.czest.pl
 • Białowieski Park Narodowy member logo
   • Kontakt - mgr Monika Nędzyńska: mn@bpn.com.pl
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr Anna Misiewicz: misiewicz@ibprs.pl
 • Narodowy Instytut Leków, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr Janusz Fiett: fiett@cls.edu.pl
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne member logo
   • Kontakt - dr Marta Wrzosek: mwrzosek@biol.uw.edu.pl
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Entomologii Stosowanej member logo
   • Kontakt - dr inż. Mariusz Lewandowski: mariusz_lewandowski@sggw.pl
  • Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii member logo
   • Kontakt - dr inż. Adam Byk: adam_byk@sggw.pl
 • Stowarzyszenie dla Natury WILK member logo
   • Kontakt - mgr inż. Robert Mysłajek: rwm@autograf.pl
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
  • Zbiory Przyrodnicze member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Jerzy Błoszyk: bloszyk@amu.edu.pl
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Instytut Biologii, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii member logo
   • Kontakt - dr Andrzej Górz: agorz@ap.krakow.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy
  • Katedra Entomologii member logo
   • Kontakt - dr hab. inż. Marek Bunalski: bunalski@au.poznan.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt member logo
   • Kontakt - dr Dariusz Łupicki: dariusz.lupicki@up.wroc.pl